Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Poskytované informace:

Tato webová stránka slouží k poskytování informací o farmářských trzích a souvisejících témat. Všechny informace uveřejněné na této stránce mají pouze informativní charakter a nejsou považovány za právní, zdravotní, finanční nebo profesionální poradenství. Majitel a provozovatel této stránky neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, aktuálnosti, úplnosti nebo spolehlivosti těchto informací.

Zdravotní rizika:

Informace týkající se zdraví, výživy a potravin na této webové stránce jsou poskytovány pouze pro obecnou informaci a nejsou zamýšleny jako náhrada za odborné zdravotní rady. Před použitím jakýchkoli potravin nebo před změnou stravy se vždy poraďte se svým lékařem nebo odborníkem v oblasti výživy. Majitel této stránky neodpovídá za žádné alergické reakce, zdravotní problémy nebo škody způsobené konzumací potravin nabízených na farmářských trzích.

Kvalita a bezpečnost potravin:

Stránka může obsahovat informace o farmářských trzích a potravinách, ale majitel této stránky nepřebírá žádnou odpovědnost za kvalitu, bezpečnost nebo dodržování příslušných předpisů týkajících se potravin nabízených na těchto trzích. Každý nákup nebo konzumace potravin z farmářských trhů je na vlastní zodpovědnost uživatele.

Externí odkazy:

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na externí stránky a zdroje. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a informaci. Majitel této stránky nemá kontrolu nad obsahem těchto externích stránek a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, aktuálnost nebo spolehlivost obsahu na těchto stránkách.

Změny a aktualizace:

Informace uvedené na této webové stránce mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Majitel stránky si vyhrazuje právo upravovat obsah, provádět změny v poskytovaných informacích nebo zcela zastavit jejich poskytování.

Omezení odpovědnosti:

Majitel této stránky neodpovídá za žádné ztráty, škody nebo následky vyplývající z vašeho používání této webové stránky, včetně ztrát způsobených viry, technickými poruchami nebo přerušením provozu.